Image
Image
Image

Σ. Κοέν - Σ. Καρατζήμας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τάσεις και Πρακτικές

Το psab.gr αποτελεί την προέκταση του βιβλίου "Λογιστική Δημοσίου Τομέα: Τάσεις και Πρακτικές". Καθώς ο χώρος που καλύπτει το βιβλίο εξελίσσεται δυναμικά, το βιβλίο παραμένει διαρκώς ζωντανό και επίκαιρο μέσα από το επικαιροποιημένο συμπληρωματικό υλικό και τις χρήσιμες πληροφορίες που αναρτώνται στο site.

Το βιβλίο "Λογιστική Δημοσίου Τομέα: Τάσεις και Πρακτικές" καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων με κοινό παρανομαστή τη λογιστική δημοσίου τομέα. Ο στόχος του βιβλίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη σε βασικά θέματα που άπτονται της λογιστικής δημοσίου τομέα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, να καταγράψει τις διεθνείς τάσεις παράλληλα με την ελληνική πραγματικότητα.

Τι καλύπτει το Βιβλίο;

Image
01

Θεωρία και πρακτική

Βασικά θέματα που άπτονται της λογιστικής δημοσίου τομέα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο
02

Εθνικός και διεθνής προσανατολισμός

Παρουσίαση των διεθνών τάσεων παράλληλα με την ελληνική πραγματικότητα
03

Λογιστική Δημοσίου Τομέα στην Ελλάδα

Λογιστικά πρότυπα των φορέων του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα - Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια και ΠΔ 54/2018 για τη λογιστική αναμόρφωση στη γενική κυβέρνηση
04

Σφαιρική επισκόπηση

Παραδοσιακές και σύγχρονες προϋπολογισμών - αρχές ελέγχου και κοστολόγησης - νέες μορφές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης - εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων δημοσίων φορέων
05

IPSAS - EPSAS

Εισαγωγή στα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημοσίου τομέα (IPSAS) και τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα δημοσίου τομέα (ΕPSAS) που είναι σε φάση ανάπτυξης
06

Αυτοαξιολόγηση

Μέσω των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, των λυμένων παραδειγμάτων και των ασκήσεων προς επίλυση αποτελεί ένα εύχρηστο σύγγραμμα για φοιτητές, λογιστές, δημόσιους υπαλλήλους καθώς και όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με το χώρο
Image

Σάνδρα Κοέν

Η Σάνδρα Κοέν είναι Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη λογιστική δημοσίου τομέα, τη διοικητική λογιστική και το διανοητικό κεφάλαιο. Υπήρξε για σειρά ετών μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και εθνικός εκπρόσωπος στην Ομάδα εργασίας της Εurostat για τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΙΕΣΟΕΛ για τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων. Είναι συν-συγγραφέας σε τέσσερα βιβλία στους επιστημονικούς χώρους της Λογιστικής καθώς και σε πολλά κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους. Είναι συν-συντάκτης σε δύο βιβλία στα αγγλικά καθώς και σε σειρά βιβλίων πάνω στη Δημόσια Χρηματοοικονομική Διοίκηση που εκδίδεται από το εκδοτικό οίκο Palgrave. Έχει υπάρξει βασική ερευνήτρια σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και σε μια σειρά από εθνικά έργα για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Διαθέτει μεγάλη ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα λογιστικής του δημοσίου τομέα και κοστολόγησης. Συμμετέχει ως συν-προεδρεύων και μέλος διοικητικών συμβουλίων σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες που αφορούν τη δημόσια χρηματοοικονομική διοίκηση. Είναι μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου και συν-συντάκτης σε ειδικές εκδόσεις έγκριτων επιστημονικών περιοδικών. Διαθέτει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών και έχει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια με το σύστημα των κριτών. 

scohen@aueb.gr

Image
0
Άρθα
0
Ετεροαναφορές
0
Συγγράμματα
Image

Σωτήρης Καρατζήμας

Ο Σωτήριος Καρατζήμας είναι Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Λογιστική από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ΟΠΑ και πτυχίο από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ. Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο ΟΠΑ με αντικείμενο «Public sector accounting and austerity in Greece», και έχει υπηρετήσει ως Λέκτορας στο Universitat Autonoma de Barcelona και ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Κύπρου. Συνεργάζεται με το ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ και με το εξ αποστάσεως πρόγραμμα 'Λογιστική Δημοσίου Τομέα' που προσφέρει το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ. Το ερευνητικό του πεδίο εστιάζει στη λογιστική δημοσίου τομέα και τη διοικητική λογιστική, και το έργο του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευθεί σε διεθνή έγκριτα περιοδικά όπως International Review of Administrative Sciences, Government Information Quarterly, International Public Management Journal, Public Money & Management, Journal of Applied Accounting Research, Accounting Education και άλλα. Έχει συνεργαστεί στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και είναι μέλος ευρωπαϊκής ομάδας μελέτης της εκπαίδευσης στη λογιστική δημοσίου τομέα.

skaratzimas@aueb.gr

0
Άρθα
0
Ετεροαναφορές
0
Συγγράμματα

Μια ματιά στο βιβλίο!

01. Εισαγωγή στη Λογιστική Δημοσίου Τομέα
Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των οργανισμών δημόσιου τομέα και αναλύονται οι έννοιες και οι πρακτικές της Νέας Δημόσιας Διοίκησης και της Νέας Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Επιπλέον, αναλύονται τα κριτήρια αξιολόγησης των δημοσίων φορέων με βάση τα 3Ε, δηλαδή την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την οικονομία και τα προβλήματα στη μέτρησή τους.
12. Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) - Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (EPSAS)
Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στα IPSAS (International Public Sector Accounting Standards - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα). Παρουσιάζεται συνοπτικά το σύνολο των προτύπων που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα γίνεται και μια εισαγωγή στα EPSAS (European Public Sector Accounting Standards - Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα).

Αποκτήστε το Βιβλίο Λογιστική Δημοσίου Τομέα!

Στο site υπάρχει συμπληρωματικό υλικό και υλικό που επικαιροποιείται προκειμένου το βιβλίο να παραμένει ζωντανό και επίκαιρο. 

Image
Image
eLearning Σεμινάριο

Αποκτήστε το βιβλίο δωρεάν

παρακολουθώντας το eLearning πρόγραμμα
"Λογιστική Δημοσίου Τομέα" από το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ και αποκτήστε πιστοποίηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών