Σάνδρα Κοέν

Η Σάνδρα Κοέν είναι Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη λογιστική δημοσίου τομέα, τη διοικητική λογιστική και το διανοητικό κεφάλαιο. Υπήρξε για σειρά ετών μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και εθνικός εκπρόσωπος στην Ομάδα εργασίας της Εurostat για τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΙΕΣΟΕΛ για τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων. Είναι συν-συγγραφέας σε τέσσερα βιβλία στους επιστημονικούς χώρους της Λογιστικής καθώς και σε πολλά κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους. Είναι συν-συντάκτης σε δύο βιβλία στα αγγλικά καθώς και σε σειρά βιβλίων πάνω στη Δημόσια Χρηματοοικονομική Διοίκηση που εκδίδεται από το εκδοτικό οίκο Palgrave. Έχει υπάρξει βασική ερευνήτρια σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και σε μια σειρά από εθνικά έργα για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Διαθέτει μεγάλη ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα λογιστικής του δημοσίου τομέα και κοστολόγησης. Συμμετέχει ως συν-προεδρεύων και μέλος διοικητικών συμβουλίων σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες που αφορούν τη δημόσια χρηματοοικονομική διοίκηση. Είναι μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου και συν-συντάκτης σε ειδικές εκδόσεις έγκριτων επιστημονικών περιοδικών. Διαθέτει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών και έχει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια με το σύστημα των κριτών. 

scohen@aueb.gr

Image
0
Άρθα
0
Ετεροαναφορές
0
Συγγράμματα
Image

Σωτήρης Καρατζήμας

Ο Σωτήριος Καρατζήμας είναι Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Λογιστική από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ΟΠΑ και πτυχίο από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ. Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο ΟΠΑ με αντικείμενο «Public sector accounting and austerity in Greece», και έχει υπηρετήσει ως Λέκτορας στο Universitat Autonoma de Barcelona και ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Κύπρου. Συνεργάζεται με το ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ και με το εξ αποστάσεως πρόγραμμα 'Λογιστική Δημοσίου Τομέα' που προσφέρει το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ. Το ερευνητικό του πεδίο εστιάζει στη λογιστική δημοσίου τομέα και τη διοικητική λογιστική, και το έργο του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευθεί σε διεθνή έγκριτα περιοδικά όπως International Review of Administrative Sciences, Government Information Quarterly, International Public Management Journal, Public Money & Management, Journal of Applied Accounting Research, Accounting Education και άλλα. Έχει συνεργαστεί στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και είναι μέλος ευρωπαϊκής ομάδας μελέτης της εκπαίδευσης στη λογιστική δημοσίου τομέα.

skaratzimas@aueb.gr

0
Άρθα
0
Ετεροαναφορές
0
Συγγράμματα